Akademiet

SKULPTURKURS I OSLO SENTRUM

Hva er Oslo KunstAkademi?

OSLO KUNSTAKADEMI er et undervisningssted startet av billedkunstner og skulptør, Frode Lillesund.


Dette er et undervisningstilbud som ivaretar, formidler og videreutvikler klassisk billedkunst. Vi har også et sterkt ønske om at Akademiet også vil styrke utviklingen av samtidskunst som har solide, faglige røtter i klassisk tradisjon. Derfor er det viktig for Akademiet å tilby undervisning innen alle de tradisjonelle akademiske retningene; tegning, maleri og skulptur.


I tillegg til å være et sted for kunst-undervisning, kan  Akademiet regnes som en nødvendig kunstnerisk retning.  I vår samtid hvor "kunst" er et svært bredt fagområde, har det klassiske fundamentet falt bort ved de fleste utdannings-institusjoner for kunstnere. Oslo KunstAkademi ønsker bidra til å fylle dette faglige vakuum som en hyllest til Klassisk Figurativ Kunst.

frode_lillesund_portrettoslo_kunstakademi_tegning_maleri_skulpturklassisk_figurativ_kunstskole_i_oslo_sentrum_tegnekurs_malekurs_skulptur_kurs_frode_lillesund
tegning_av_en_hand_oslo_kunstakademi_tegning_maleri-skulptur-klassisk_figurativ_kunstskole_i_oslo_sentrum_tegnekurs_malekurs_skulptur_kurs_frode_lillesund

DRØMMER DU OM Å KUNNE UTDANNE DEG TIL KUNSTNER   -OG OM Å LÆRE  TEGNING, MALERI ELLER SKULPTUR PÅ EN PROFESJONELL OG SERIØS MÅTE ?


Da er Oslo Kunstakademi kanskje noe for deg.  På dette akademiet får du en grundig og solid faglig undervisning av kvalifisert og dyktig fagpersonell, som selv aktivt bidrar til det kunstneriske mangfoldet i samtidskunsten og i norsk kunstliv.  Oslo Kunstakademi ble opprettet for å kunne gi interesserte studenter et utdanningstilbud bygget på solide, klassiske tradisjoner,  som det på oppstartstidspunktet ikke fantes noe tilbud for, siden lignende skoletilbud var avviklet og nedlagt.


Oslo Kunstakademi tilbyr undervisning i grunnleggende  disipliner som akt og portrett, og den kunstneriske uttrykksform dreier seg om så vel tegning og maleri, som skulptur.   Vi arbeider med levende modell og legger stor vekt på å opparbeide en grundig faglig skolering hos studentene.  Målsettingen er at studentene gradvis skal kunne mestre de faglige utfordringer de møter innenfor sitt fagfelt på en profesjonell og konstruktiv måte, slik at de etter hvert også skal kunne oppnå å få fram nettopp det kunstneriske uttrykket de ønsker i de arbeidene de lager.


Den undervisningen Oslo Kunstakademi kan tilby, har sitt utspring i den klassiske kunsten og de faglige tradisjoner som finnes der. Men det betyr ikke at målet er å repetere fortidens malekunst om og om igjen for å reprodusere den kunsten  som ble skapt den gangen.   Målet er tvert imot å føre den klassiske kunsten videre inn i vår tid ved å  bruke klassiske virkemidler som et fundament til å kunne skape kvalitativt høyverdig kunst for vår egen samtid.  Oslo Kunstakademi legger derfor stor vekt på at den undervisningen som tilbys, skal foregå i et stimulerende og kreativt miljø. Solid faglig kunnskap og en seriøs holdning til bruk av kunstneriske virkemidler skal bidra til å utvikle den klassiske kunsten videre inn i fremtiden.


Ved Oslo Kunstakademi foregår tegne- og maleundervisningen i et aktivt og dynamisk faglig miljø, hvor utøvende kunstnere har sine atelierer i nær tilknytning til akademiet, og hvor en del av kunstnerne også deltar i selve undervisningen.   Skulptur-undervisningen foregår i selvstendige skulpturgrupper under kyndig veiledning.       


Oslo Kunstakademi holder til i Myntgt. 2, i Oslo, og lokalene ligger sentralt plassert like ved Akershus Festning i en bygning hvor det også har slått seg ned flere andre kunstnere.

JA TAKK!


Jeg vil gjerne motta nyhetsbrev om skolen og kommende kurs!

 
 


Magazinet KUNST (Nordens ledende kunstmagasin) hadde "tegning" som et gjennomgående tema i sin første utave i 2013. Da ble jeg invitert til å skrive et essay om mitt syn på tegning som fag og dette fagets plass, sett i sammenheng med samtidens billedkunst og utdanningstilbud. Jeg takket ja til oppgaven og jeg har lagt ut artikkelen for å vise hvorfor jeg mener det var viktig å etablere Oslo KunstAkademi som en alternativt/supplement til eksisterende akademier og kunstskole.


Selv om jeg bruker en del tilspissede formuleringer, er min intensjon først og fremst å kjempe for tegning som et viktig fagfelt. Hvis noen føler at jeg tråkker dem på tærne, så husk at dette ikke er rettet mot deg eller noen andre, det er kun en hyllest til bevaring, oppgradering og utviklingen av Tegning som et svært viktig fagområde for Billedkunst.


Tegning er et visuelt språk.


Hvilken plass har tegnefaget i de etablerte kunstinstitusjonene i dag?Slik jeg ser det, er tegnefaget helt fjernet fra de etablerte utdanningsinstitusjonene. Det betyr ikke at akademi- og høgskolestudentene aldri tar i en blyant eller andre tegne-redskaper, men tegning blir ikke lenger undervist i og studert som et fag. Dette har stor innvirkning på den visuelle kvaliteten på samtidens billedkunst. Det er også et faresignal for den faglige kompetansen hos fremtidens kunstnere... Les hele essayet her.

© Copyright Oslo Kunstakademi. All Rights Reserved.